Çevre Politikamız

"Kalitede Yetkin, Lezzette Yetkin..."

Çevre Politikamız

Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinden hareketle; ürünlerimizin, girdilerimizin ve faaliyetlerimizin kalitesini, çevreye olan etkilerini en aza indirerek daha da artırmayı hedefliyoruz. Temeli "Önce İnsan"; olan yönetim anlayışını benimseyen Yetkin Gıda, çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma olan saygının bir göstergesi olarak kabul etmiştir. Bu nedenle;
• Çevreyi temizlemek yerine kirletmemek düşüncesi ile çevre tahribine neden olan unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek,
• Çevresel performansımızı ve kalitemizi sürekli iyileştirmek, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına
katkıda bulunmak,
• Gelişen çevre koruma sistemlerini ve tekniklerini izleyerek, küresel kaynakları etkin kullanmak,
• Hurda ve atık oranlarını azaltmak ve bunların değerlendirilmesini takip etmek,
• Üretim kaynaklarındaki kirlilik proseslerini ortadan kaldırmak ve
• Ürünlerimizin yaşam boyu tehlike yaratacak çevresel etkilerini tasarım aşamasında dikkate alarak kirlilik ve sağlık riski taşımayan hammadde kaynaklarından
yararlanmak, hedefimizdir.

Çevre Koruma Faaliyetlerimiz
• Hava kalitesinin korunması,
• Su kirliliği kontrolü,
• Atık yönetimi,
• Çevre yönetim sistemi ve
• Toplumu bilgilendirme olup, tüm Yetkin Gıda ailesindeki çalışanlarımızın yaşanılır bir çevre yaratmak yönünde çaba sarf etmelerini arzu ediyoruz.